Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Διατροφή και φυσική αντιμετώπιση

 Πέρα της γονιδιακής νεφρικής ανεπάρκειας που μάλιστα κατέχει μικρά ποσοστά, υπάρχουν πολλές αιτίες κυρίως στους δυτικούς πολιτισμούς που επιβαρύνουν την λειτουργία των νεφρών.Ατυχώς η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ανήκει στα εξελισσόμενα νοσήματα και για αυτό οι πάσχοντες πρέπει να είναι σε αυστηρή διατροφή και παρακολούθηση.

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή με λόγια απλά:

Τι είναι η νεφρική ανεπάρκεια ? 

Νεφρική Ανεπάρκεια ή Χρόνια Νεφρική Νόσος ονομάζεται η προοδευτική απώλεια της λειτουργίας των Νεφρών στο σώμα μας η οποία όταν φθάσει σε ένα «οριακό» σημείο
μπορεί να απειλήσει και την ζωή μας, γι’ αυτό και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. 


Για να καταλάβουμε όμως πλήρως την ασθένεια αυτή, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε πως κυκλοφορεί φυσιολογικά το αίμα και πως φθάνει στα νεφρά

Πως κυκλοφορεί φυσιολογικά το αίμα
και πως φθάνει στα νεφρά ? 


Ο οργανισμός μας έχει δύο ειδών αγγεία μέσα στα οποία κυκλοφορεί το αίμα σε ολόκληρο το σώμα.
Τις αρτηρίες και τις φλέβες.
Οι αρτηρίες ξεκινούν από την καρδιά με την αορτή, που αποτελεί την μεγαλύτερη αρτηρία του σώματος, η οποία καθώς στο σώμα διακλαδίζεται σε όλο και πιο μικρότερες αρτηρίες.
Προοδευτικά οι αρτηρίες καταλήγουν στα τριχοειδή αγγεία τα οποία μεταφέρουν το οξυγόνο και θρεπτικές, ιαματικές ουσίες σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού.
Ταυτόχρονα όμως τα κύτταρα αποβάλλουν μέσα στο αίμα των τριχειδών και όλες εκείνες τις ουσίες που δημιουργούνται ως απόβλητα από την λειτουργία τους.
Από εδώ ξεκινάει το αίμα την αντίστροφη πορεία με τα τριχοειδή αγγεία να σχηματίζουν τα φλεβίδια που ενώνονται προοδευτικά σε όλο και μεγαλύτερες φλέβες επιστρέφοντας το αίμα στην καρδιά.
Τελικά σχηματίζονται δύο μεγάλες φλέβες, η άνω και η κάτω κοίλη φλέβα που ενώνονται με την καρδιά στην οποία θα διοχετεύσουν το φτωχό πια σε οξυγόνο και γεμάτο με άχρηστες και βλαπτικές ουσίες αίμα.
Η καρδιά με τη σειρά της θα στείλει το αίμα αυτό στους πνεύμονες ώστε να εμπλουτισθεί εκ νέου με οξυγόνο, αλλά και στους νεφρούς όπου θα αποβάλλει τις βλαβερές του ουσίες οι οποίες θα απομακρυνθούν από τον οργανισμό με τα ούρα ξεκινώντας ένα νέο κύκλο τροφοδοσίας του οργανισμού με αίμα.

Ο ρόλος των νεφρών είναι εξαιρετικά σημαντικός !
Καθώς λειτουργεί ο οργανισμός, παράγονται από τα κύτταρά μας απόβλητες ουσίες που ελευθερώνονται στο αίμα.
Τα νεφρά λειτουργούν σαν φίλτρα που αποβάλλουν αυτά τα τοξικά προϊόντα του μεταβολισμού, αλλά ρυθμίζουν και την ισορροπία του νερού και των χημικών στοιχείων
του σώματος, αποβάλλοντας την περίσσειά τους με τα ούρα.
Επιπλέον συμμετέχουν στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, βοηθούν στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και διατηρούν υγιή τα οστά και την καρδιά.
Όταν η Νεφρική ανεπάρκεια φθάσει σε προχωρημένο στάδιο, αρχίζουν και συσσωρεύονται σε επικίνδυνο βαθμό στο σώμα μας βλαβερές ουσίες, ηλεκτρολύτες και νερό επηρεάζοντας την λειτουργία του.

Σε αρχικό στάδιο, τα συμπτώματα της ΧΝΝ είναι πολύ ήπια και συνήθως δεν γίνονται αντιληπτά.


Είναι δυνατόν, κάποιος να χάσει μέχρι και το 90% της νεφρικής του λειτουργίας και να μην εμφανίζει συμπτώματα.


Στα αρχικά στάδια της νεφρικής ανεπάρκειας δεν παρατηρούνται κάποια συμπτώματα και το πρόβλημα μπορεί να γίνει αντιληπτό μόνο από εξέταση αίματος που γίνεται τυχαία (check-up) ή για κάποιο άλλο λόγο.

Όταν η νεφρική ανεπάρκεια προκαλέσει συμπτώματα, συνήθως η λειτουργία των νεφρών έχει πλέον επηρεασθεί σημαντικά.
Η θεραπεία της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου στο 2ο και 3ο στάδιο, αποσκοπεί στο να επιβραδύνει την καταστροφή των νεφρών διορθώνοντας κατά το δυνατόν όλες εκείνες τις αιτίες που την προκαλούν.

Η εξέλιξη της νεφρικής ανεπάρκειας σε Τελικό Στάδιο θεωρείται σοβαρή ασθένεια που μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο εάν δεν αντικατασταθεί άμεσα η λειτουργία των κατεστραμμένων νεφρών.
Αυτό γίνεται είτε με τη βοήθεια ενός εξωτερικού μηχανήματος «Τεχνητός Νεφρός» που θα αναλάβει τον ρόλο του καθαρισμού του αίματος μέσω μιας περιοδικής διαδικασίας που λέγεται αιμοκάθαρση είτε Περιτοναϊκή κάθαρση, είτε τέλος με μια μεταμόσχευση.

Πόσο συχνή είναι η Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια ?
Από μελέτες που έχουν γίνει τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη φαίνεται ότι το 10% του γενικού πληθυσμού πάσχει από Χρόνια Νεφρική Νόσο.
Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από αυτήν, συνήθως χωρίς να το γνωρίζουν.
Εάν δεν γίνει έγκαιρα διάγνωση ώστε να προλάβουμε ή να επιβραδύνουμε την εξέλιξή της, προοδευτικά θα καταλήξει σε Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού σταδίου και θα χρειασθεί συνήθως αιμοκάθαρση για την υποκατάσταση της λειτουργίας των Νεφρών.
Δυστυχώς ο αριθμός των ανθρώπων που πάσχουν από Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια αυξάνεται συνεχώς και υπολογίζεται πως μέχρι το 2030 ο αριθμός των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση θα φτάσει τα 5.4 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο και που είναι περίπου διπλάσιος απ’ ότι το 2010.

Στην Ελλάδα έως και το 2019, περισσότεροι από 15.000 συνάνθρωποί μας υποβάλλονται σε θεραπεία για την Νεφρική Ανεπάρκεια ενώ από αυτούς, περισσότεροι από 11.500 κάνουν αιμοκάθαρση σε Τεχνητό Νεφρό.

Πως προκαλείται η Νεφρική Ανεπάρκεια ?
Η Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια προκαλείται όταν κάποια ασθένεια ή ιατρική κατάσταση προκαλέσει βλάβη στην λειτουργία των νεφρών οδηγώντας προοδευτικά, σε μήνες ή χρόνια, στην έκπτωση της λειτουργίας τους.
Οι αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν αυτή την νεφρική βλάβη είναι:
O Διαβήτης
H Υπέρταση
Σπειραματονεφρίτιδα (φλεγμονή στα «φίλτρα» από τα οποία αποτελείται ο νεφρός - σπειράματα)
Διάμεση Νεφρίτιδα (φλεγμονή στα σωληνάρια του νεφρού αλλά και σε ενδιάμεσους ιστούς)
Πολυκυστική Νόσος των νεφρών (δημιουργεί μεγάλες κύστεις γεμάτες με υγρό στα νεφρά και μερικές φορές και στο συκώτι)
Απόφραξη των ουροφόρων οδών (από διόγκωση του προστάτη, πέτρες στα νεφρά ή όγκο)
Κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση (μια κατάσταση που προκαλείται από την παλινδρόμηση των ούρων από την κύστη προς τα νεφρά)
Eπανειλημμένες λοιμώξεις των νεφρών (πυελονεφρίτιδες)
Πολυφαρμακία. ( Με κυρίως κάποιες ομάδες φαρμάκων )
Καρδιαγγειακά νοσήματα
Κάπνισμα
Παχυσαρκία
Μεγάλη ηλικία
Ιστορικό στην οικογένεια νεφρικής νόσου
Συγγενείς ανωμαλίες του νεφρού (μονόνεφρος, πεταλοειδής νεφρός κ.α) Τι συμπτώματα μπορεί να συνοδεύουν τη Νεφρική Ανεπάρκεια ? 

Συχνά η Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια δεν προκαλεί συμπτώματα έως ότου έχει προκληθεί σημαντική βλάβη στα νεφρά. 


Στα προχωρημένα στάδια της νόσου η Νεφρική βλάβη μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα αλλά και σημεία στον οργανισμό που μπορεί να ποικίλουν από άτομο σε άτομο.
Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:
Ναυτία
Έμετο
Φαγούρα
Αδυναμία
Διαταραχές της μνήμης με προβλήματα συγκέντρωσης
Ανορεξία, που μπορεί να συνοδεύεται από άσχημη γεύση στο στόμα
Διαταραχές του ύπνου
Μείωση των ούρων
Κράμπες στους μυς
Πρήξιμο στους αστραγάλους και τις γάμπες
Πόνο στο στήθος
Δυσκολία στην αναπνοή 

Υπέρταση που ελέγχεται δύσκολαΔιατροφή: 

Η διατροφή σου, το φάρμακο σου γνωστό σε όλους από τον Ιπποκράτη έτσι και για μια πάθηση όπως είναι η Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια έχουμε. 

Ο περιορισμός των υγρών, η χαμηλή σε πρωτεΐνες διατροφή και η μείωση του αλατιού είναι ορισμένες αλλαγές που χρειάζεται ο νεφροπαθής στη διατροφή του.

Αναλυτικά.
Αν πάσχετε από χρόνια νεφρική νόσο θα χρειαστείτε τις εξής αλλαγές.
Περιορισμό υγρών


Βιολογική Πόσιμη Αλόη Κρητικής Γης.

 
eshop

 (getProduct) #button=(Αγορά) #price=(€57.00) #sale=(30% Off)Διατροφή χαμηλή σε πρωτεΐνες
Περιορισμό αλατιού, καλίου, φωσφόρου και άλλων ηλεκτρολυτών
Λήψη αρκετών θερμίδων αν χάνετε βάρος
Μπορεί ενδεχομένως να χρειαστεί να αλλάξετε τη διατροφή περισσότερο αν η νόσος επιδεινώνεται ή αν χρειάζεστε αιμοκάθαρση.
Ο σκοπός της συγκεκριμένης διατροφής είναι να κρατά ισορροπημένα τα επίπεδα ηλεκτρολυτών, μετάλλων και υγρών στον οργανισμό όταν έχετε χρόνια νεφρική νόσο ή χρειάζεστε αιμοκάθαρση.
Ο περιορισμός των υγρών μεταξύ αγωγών αιμοκάθαρσης είναι πολύ σημαντικός επειδή οι περισσότεροι ασθενείς σε διάλυση ουρούν πολύ λίγο.
Χωρίς ούρηση τα υγρά θα συσσωρευτούν και θα οδηγήσουν σε μεγάλη ποσότητα από αυτά στην καρδιά, στους πνεύμονες και στους αστραγάλους.

Συστάσεις:
Πρέπει να λαμβάνετε αρκετές θερμίδες την ημέρα για να σας κρατούν υγιείς και να εμποδιστεί η διάσπαση των ιστών του οργανισμού.
Ρωτήστε για το ιδανικό βάρος που θα πρέπει να έχετε.
Να ζυγίζεστε κάθε πρωί για να σιγουρευτείτε ότι πετυχαίνετε το στόχο.
Υδατάνθρακες.
Αν δεν έχετε πρόβλημα κατανάλωσης υδατανθράκων, οι συγκεκριμένες τροφές είναι καλές πηγές ενέργειας.
Αν ο γιατρός σας έχει συστήσει χαμηλές πρωτεΐνες μπορείτε να αντικαταστήσετε τις θερμίδες από πρωτεΐνες με:
Φρούτα, ψωμιά, σπόρους και λαχανικά. Παρέχουν ενέργεια, καθώς και ίνες, μέταλλα και βιταμίνες.
Ζάχαρη, μέλι ζελέ. Αν χρειαστεί μπορείτε να φάτε γλυκά με πολλές θερμίδες, όπως πίτες, κέικ ή μπισκότα, αρκεί να περιορίσετε τα επιδόρπια που περιέχουν γαλακτοκομικά, ξηρούς καρπούς ή μπανάνες.
Λιπαρά.
Τα λιπαρά μπορεί να είναι καλή πηγή θερμίδων. Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά για την προστασία της υγείας της καρδιάς. Μιλήστε με τον γιατρό για τα λιπαρά και τη χοληστερόλη που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων.
Πρωτεΐνη.
Διατροφή χαμηλή σε πρωτεΐνες μπορεί να είναι βοηθητική πριν αρχίσει η αιμοκάθαρση. Ο γιατρός μπορεί να συστήσουν διατροφή μέτρια σε πρωτεΐνη.
Όταν αρχίσει η αιμοκάθαρση θα χρειαστείτε περισσότερες πρωτεΐνες.
Διατροφή υψηλή σε πρωτεΐνες, με ψάρι, κοτόπουλο, χοιρινό ή αυγά σε κάθε γεύμα μπορεί ενδεχομένως να συσταθεί.
Αυτή θα σας βοηθήσει να αναπληρώσετε τους μυς και άλλου ιστούς που χάνετε.
Άνθρωποι που κάνουν αιμοκάθαρση θα πρέπει να τρώνε 226-283 γραμμάρια τροφών υψηλών σε πρωτεΐνες καθημερινά.
Ο γιατρός μπορεί ενδεχομένως να συστήσει να προσθέσετε ασπράδια αυγού ή σκόνη πρωτεΐνης στη διατροφή.
Ασβέστιο και φώσφορο.
Τα παραπάνω μέταλλα θα τα ελέγχετε συχνά.
Ακόμα και στα αρχικά στάδια χρόνιας νεφρικής νόσου τα επίπεδα φωσφόρου μπορεί να είναι πολύ υψηλά.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει
Χαμηλό ασβέστιο. Αυτό οδηγεί τον οργανισμό να τραβά ασβέστιο από τα οστά, που μπορεί να γίνουν πιο αδύναμα και εύθραυστα.
Φαγούρα

Θα χρειαστεί να περιορίσετε την ποσότητα γαλακτοκομικών λόγω μεγάλης περιεκτικότητας σε φώσφορο.
Φρούτα και λαχανικά περιέχουν μικρές ποσότητες φωσφόρου αλλά μπορεί να περιέχουν μεγάλες σε κάλιο.
Μπορεί πιθανόν να χρειαστείτε συμπληρώματα ασβεστίου για την πρόληψη νόσου των οστών και βιταμίνη D για τον έλεγχο της ισορροπίας ασβεστίου και φωσφόρου.
Ρωτήστε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να λάβετε αυτές τις θρεπτικές ουσίες.
Υγρά.

Στα αρχικά στάδια της νεφρικής ανεπάρκειας δεν χρειάζεται να περιορίσετε τα υγρά που πίνετε ελέγχοντας ασφαλώς και την ποιότητα του νερού. ( Συνιστάτε η χρήση πιστοποιημένου φίλτρου νερού )
Όσο επιδεινώνεται η νόσος ή αν κάνετε αιμοκάθαρση θα χρειαστεί να προσέξετε την ποσότητα.
Μεταξύ αγωγών αιμοκάθαρσης μπορεί να συσσωρευτεί υγρό.
Το πολύ υγρό θα οδηγήσει σε κοντή αναπνοή, κατάσταση που χρειάζεται επείγουσα ιατρική περίθαλψη.
Ο γιατρός θα σας ενημερώσει πόσο θα πρέπει να πίνετε.
Μην τρώτε πολλές τροφές που περιέχουν πολύ νερό όπως σούπες, παγωτό, σταφύλι, πεπόνι, ντομάτα.
Χρησιμοποιείτε μικρά φλιτζάνια ή ποτήρια.
Για να μη διψάτε, να αποφεύγετε τα αλμυρά και να είστε δροσεροί τις ζεστές ημέρες.
Αλάτι ή νάτριο.
Η μείωση του νατρίου βοηθά στον έλεγχο της υπέρτασης. Επίσης σας εμποδίζει από το να διψάτε, όπως εμποδίζει και την κατακράτηση επιπλέον υγρών.
Πιθανόν θα χρειαστεί να μειώσετε το νάτριο στη διατροφή.
Ελέγξτε τις ετικέτες τροφίμων για να δείτε πόσο αλάτι ή νάτριο περιέχουν τα τρόφιμα ανά μερίδα.
Αποφύγετε τροφές που αναφέρουν το αλάτι κοντά στην αρχή των συστατικών. Αναζητήστε προϊόντα με λιγότερο από 100 mg αλατιού ανά μερίδα.

Μη χρησιμοποιείτε αλάτι στη μαγειρική και απομακρύνετε την αλατιέρα από το τραπέζι. Τα περισσότερα αρωματικά είναι ασφαλή.
Μη χρησιμοποιείτε υποκατάστατο αλατιού, καθώς περιέχει κάλιο.
Άνθρωποι με χρόνια νεφρική νόσο, επίσης χρειάζεται να περιορίσουν το κάλιο.
Κάλιο

Τα φυσιολογικά επίπεδα καλίου στο αίμα βοηθούν την καρδιά να χτυπά σταθερά. Ωστόσο το πολύ κάλιο μπορεί να συσσωρευτεί όταν τα νεφρά δεν λειτουργούν πια καλά.
Μπορεί να εμφανιστεί επικίνδυνος καρδιακός παλμός ο οποίος μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο.

Το κάλιο περιέχεται σε πολλές ομάδες τροφίμων, όπως φρούτα και λαχανικά.
Η επιλογή του σωστού τροφίμου από κάθε ομάδα μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο του επιπλέον καλίου.
Όταν τρώτε φρούτα επιλέξτε αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ανανά, κεράσια, μούρα και καρπούζι.
Να περιορίσετε ή να αποφύγετε τα πορτοκάλια, τα νεκταρίνια, τα ακτινίδια, τις σταφίδες και άλλα αποξηραμένα φρούτα, καθώς και τις μπανάνες και τα δαμάσκηνα.

Όταν τρώτε λαχανικά επιλέξτε μπρόκολο, καρότο, λάχανο, κουνουπίδι, αγγούρι, κρεμμύδια και πιπεριές. Περιορίστε τα σπαράγγια, το αβοκάντο, τη ντομάτα, τις πατάτες, την κολοκύθα και το μαγειρεμένο σπανάκι.
Σίδηρος.

Άνθρωποι μα προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια επίσης έχουν αναιμία. Συνήθως χρειάζονται επιπλέον σίδηρο.
Πολλές τροφές περιέχουν σίδηρο (συκώτι, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο και ενισχυμένα με σίδηρο δημητριακά).
Μιλήστε με τον γιατρό ή τον διατροφολόγο.

Συμπληρώματα, πράσινα φάρμακα:
Είναι πολύ απαραίτητη η λήψη συμπληρωμάτων διατροφής και εξειδικευμένων πράσινων φαρμάκων ( Φυσικών ιαμάτων ) σε όλες τις φάσεις μιας Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας.
Ο λόγος είναι απλός.
Οι ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια παρουσιάζουν αδυναμία τόσο στην λήψη όσο και στην αποβολή πολλών ιχνοστοιχείων και μετάλλων που στην σωστή τους ποσότητα συμβάλουν στην καλή λειτουργία του οργανισμού.

Οι ελλείψεις ασβεστίου και φωσφόρου για παράδειγμα που είναι πολύ πιθανές το Colostrum max 29% έχει την δυνατότητα να τις καλύψει 100% και μάλιστα συμπληρώνοντας κατά καιρό με φυσική βιταμίνη D3 vegan το φαινόμενο θα εξαλειφτεί παντελώς.

Την προστασία σε όλα τα αγγεία και αρτηρίες του σώματος εξασφαλίζοντας παράλληλα καλή κυκλοφορία στο αίμα το Ganoderma Lucidum σε συστηματική ασφαλώς λήψη έστω και σε δοσολογία συντηρήσεως θα μας την εξασφαλίσει επίσης σε μέγιστο επίπεδο.

Το συνένζυμο Q10 θα συμβάλει δυναμικά στην απαραίτητη ανάπλαση των κυττάρων κάθε ανθρώπινου σώματος.

Φυσικές φόρμουλες υπό την μελέτη και καθοδήγηση του πανεπιστημίου θα βοηθήσουν τα μέγιστα τόσο στην αποφυγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που επιβαρύνουν τους νεφρούς, όσο και στην συμπλήρωση σε βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία απαραίτητα στην λειτουργία σώματος και οργανισμού.

Ακόμα και για την αθηρωμάτωση, ( Αθηροματική πλάκα ) των αρτηριών και αγγείων υπάρχει φυσική πρόταση με αποδεδειγμένες δράσεις.

Κοντολογίς, ενώ όλοι έχουμε κατά νου ότι η απομάκρυνση μας από την φύση μας έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα υγείας, δυσκολευόμαστε τόσο να την γνωρίσουμε όσο και να την εμπιστευτούμε.

Με λόγια απλά, αυτό είναι και το μεγάλο λάθος μας.

Τα περιεχόμενα του ιστοτόπου είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμεύσουν για να διευκολύνουν ή να αντικαταστήσουν τις διαγνώσεις, τις θεραπείες ή τις συστάσεις ενός επαγγελματία. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες και ζητήστε την έγκρισή του πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία. (alert-success)
https://bio365.blogspot.

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Σε αυτόν τον ιστοχώρο χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας. Learn More
Accept !